Нормативно-правова база

ДЕРЖАВНА ТА ГАЛУЗЕВА ЧИННІСТЬ

Програма предмета "Основи здоров'я" загальноосвітніх навчальних закладів:
1-4 класи;         5-9 класи.

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу з предмета «Основи здоров’я».


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ОСНОВ ЗДОРОВ'Я У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
     При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з основ здоров'я враховуються знання та дотримання школярами правил збереження власного життя та здоров'я й оточуючих.
Позитивно оцінюється кожний крок учня, спрямований на:
   підвищення рівня знань про здоров'я й безпеку життєдіяльності, здоровий спосіб життя, уміння використовувати здобуті знання для зміцнення здоров'я;
   набуття навичок, що сприяють фізичному, соціальному, духовному та психічному здоров'ю;
   позитивне ставлення до здорового способу життя.
   Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року № 1222.

ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Пам'ятка із вивчення стану викладання предмета "Основи здоров'я"

Немає коментарів: